Home Uw taken FAQ Aanmelding ContactInformatie voor testinkopers:

Wat zijn testaankopen?
Wat is een testinkoper?
Wat zijn de volgende stappen?
Hoe functioneert de opdrachtverstrekking?
Hoe, waar en wanneer word ik getraind?
Hoe verloopt de test?
Hoe lang duurt een test?
Hoe hoog is de betaling?
Worden reiskosten apart betaald?
Kan ik met mijn partner/vrienden testen?
Ben ik aangesteld?
Moet ik de inkomsten opgeven?
Wat gebeurd er met mijn gegevens?
Ben ik verplicht opdrachten aan te nemen?
Wat gebeurt er met de gekochte producten?
Hoe snel ontvang ik mijn geld voor de test?
Heb ik een auto nodig?
Kan ik van tester mijn hoofdberoep maken?


Wat zijn testaankopen?

Mystery Shopping staat voor anonieme tests van ondernemingen. Bij Mystery Shopping worden reŽle klantensituaties gesimuleerd waarvan de evaluatie zwakke onderdelen van het contact met de klant laat zien.

De bekendste testmethoden zijn de anonieme testaankoop (Mystery Shopping) en het anonieme testconsult. Mystery Shopping activiteiten kunnen persoonlijk, telefonisch (Mystery Call), schriftelijk en elektronisch worden uitgevoerd.

Ondernemingen gebruiken anonieme tests om:
 • ondernemingsstandaarden te controleren en te meten
 • na te gaan hoe klanten de onderneming beleven
 • concurrentievergelijkingen uit te voeren
 • de afzetoriŽntatie in de verkoop na te gaan
Mystery Research maakt het mogelijk het bedrijf met de ogen van de klant te zien.
Met het onthullen van zwakke plekken kunnen maatregelen voor de verbetering van de klantenbenadering worden afgeleid en ingezet.

Wat is een testinkoper?

Een Mystery Tester ziet de te beoordelen onderneming met de ogen van een objectieve klant. Ter ondersteuning krijgt hij van irs een briefing waarmee verzekerd wordt dat volgens vergelijkbare criteria wordt getest. Daarin zijn beschreven de te testen verkoop/-adviessituatie en de aanwijzingen voor de handelingen tijdens de testactie. Al deze aanwijzingen moeten strikt worden aangehouden omdat afwijkingen het testresultaat vervalsen. Daarom wordt ook de uitvoering van de tests regelmatig door irs en de klant gecontroleerd.

Profiel van eisen aan een Mystery Tester:

  Betrouwbaarheid:
 • strikt aanhouden van de briefing
 • volledig en punctueel uitvoeren van de test
 • ruggespraak met irs bij onduidelijkheden
  Nauwkeurigheid:
 • volledig, gewetensvol en goed leesbaar invullen van de vragenformulieren
 • correct omgaan met de testgegevens
  Geheimhouding:
 • tegenover de te testen personen
 • tegenover derden
  Natuurlijk optreden:
 • zich verplaatsen in de situatie van een normale klant
 • zich onkundig voordoen
 • serieus optreden

Wat zijn de volgende stappen?

Uw persoonlijke gegevens, kenmerken en voorkeuren worden met uw aanmelding in onze databank opgenomen.
Als er een project zowel regionaal als voor wat betreft het profiel bij u past nemen wij contact met u op. Bij instemming van uw kant wordt u door ons uitgenodigd voor een training waarbij u nauwkeurigere informatie over het project en uw werkzaamheden wordt gegeven. Nadat u de testen hebt uitgevoerd geeft of zendt u ons de ingevulde testformulieren. Voor de door u verrichte arbeid schrijft u ons een rekening. Wij vatten de uitkomsten van alle tests samen en verwerken ze met statistische methodes. De daaruit afgeleide resultaten en handelingsaanbevelingen worden aan de klant gepresenteerd. De klant gebruikt de resultaten om zijn klantenoriŽntatie te verbeteren en zijn klantenbinding te vergroten.

Hoe functioneert de opdrachtverstrekking?

Bij een nieuw project selecteren wij in onze data-base de in aanmerking komende testers. Dit is afhankelijk van de aangemaakte profieldata.

Als geselecteerde tester wordt u door ons aangeschreven en gevraagd of u interesse heeft aan het gegeven project deel te nemen. Met deze informatie verneemt u het ruwe tijdsbestek waarin de test moet plaatsvinden, hoe lang de test duurt, wat er ongeveer gedaan moet worden en hoe hoog de vergoeding is. Alleen als u interesse hebt meldt u uw aan op een speciale internet site om opdrachten aan te nemen.

Aan degenen die zich melden worden de tests toebedeeld.
Er geldt het principe: Wie zich het eerst meldt heeft de beste kansen. Als u de opdracht aanneemt komt daarmee een voor u en voor ons verplichtende overeenkomst tot stand. Na acceptatie van de opdracht door u ontvangt u de zogenaamde briefing waarin alle details voor de verwerking zijn opgenomen.

Hoe, waar en wanneer word ik getraind?

Afhankelijk van het project kan dit met de briefing door zelfstudie, per telefoon, per internet of persoonlijk plaatsvinden. Telefonische trainingen worden met een telefoonconferentie uitgevoerd waarvoor u op een vastgesteld tijdstip inbelt. U telefoneert daarbij voor lokaal tarief.
Persoonlijke trainingen worden in de buurt van uw woonplaats gehouden en gewoonlijk afzonderlijk vergoed.

Hoe verloopt de test?

U leest uw briefing door.
U gaat naar de testlocatie.
U begeeft u zonder bescheiden in de testsituatie en voert de test uit.
U geeft uw bevindingen op papier weer.
U vult de resultaten op het internet op een formulier in.

Hoe lang duurt een test?

Dat is verschillend. Gemiddeld duren de tests van 30 tot 90 minuten.
Vaak kunnen de tests ook gedurende een gewone inkoop worden uitgevoerd.

Hoe hoog is de betaling?

De tests worden met een vast bedrag beloond.
De som ineens bevat de vergoeding voor alle bijkomende kosten die ontstaan zijn en ligt tussen 10 en 100 Euro.
Gewoonlijk resteert na aftrek van alle kosten voor brandstof, parkeren, enz. een uurloon van 12 tot 20 Euro.

Worden reiskosten apart betaald?

De reiskosten zijn gewoonlijk in het vaste bedrag inbegrepen.

Kan ik met mijn partner/vrienden testen?

Bij de meeste tests kunnen partners worden meegenomen.
Vaak zijn de tests ook zo opgezet dat u met meer personen testen kunt.
Dat is dan vooral wat betreft het aspect gemeenschappelijk inkopen, parkeren, enz. interessant.

Ben ik aangesteld?

In Duitsland, Oostenrijk, BelgiŽ, Luxemburg en Nederland gaat u geen arbeidsverhouding met ons aan maar bent freelance. U heeft geen documenten nodig zoals een loonbelastingkaart of iets dergelijks. In Zwitserland word u tijdelijk aangesteld.

Als u een bedrijf hebt ingeschreven kunt u een rekening met vermelding van de omzetbelasting schrijven.
Precieze informaties hierover krijgt u bij uw eerste opdracht.

Moet ik de inkomsten opgeven?

Ja. De inkomsten moeten bij de belastingdienst en, indien van toepassing, ook bij instanties waarvan u uitkeringen ontvangt worden opgegeven.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden beschermd opgeslagen en alleen maar gebruikt om u aanbiedingen voor mogelijke bijbaantjes te sturen.
Op verzoek worden uw gegevens onmiddellijk gewist.

Ben ik verplicht opdrachten aan te nemen?

Nee. U kunt een aanbieding zonder opgave van redenen onbeantwoord laten.
Pas als u een opdracht definitief hebt aangenomen verplicht u zich deze uit te voeren.

Wat gebeurt er met de gekochte producten?

Vaak hoort bij de test een inkoop. Bij kleine inkopen is het bedrag, bijv. 5 Euro, in het bedrag van de vergoeding inbegrepen. U kunt het gekochte artikel behouden. Bij andere inkopen schiet u de koopsom voor en ontvangt het bedrag bij de omwisseling terug. Als u meer dan 100 Euro voor een aankoop zou moeten voorschieten wordt dit gewoonlijk afzonderlijk overeengekomen.

Hoe snel ontvang ik mijn geld voor de test?

Wij betalen na ontvangst van de rekening en uitgaande van een correcte uitvoering van de test gewoonlijk binnen 21 dagen.

Heb ik een auto nodig?

Nee. Vele tests vinden in de stadscentra plaats en kunnen zonder auto worden uitgevoerd.

Kan ik van tester mijn hoofdberoep maken?

In principe is dat mogelijk. Er zijn echter maar weinig testers die dat doen. De meeste ondernemingen werken, net zoals wij, bijna uitsluitend met vrije medewerkers.Als u zich nu wilt aanmelden als een tester, gaat u a.u.b. naar de aanmelding.

>>>top